lege Helseresepten
Sindre Lee-Ødegård, fagansvarlig lege i Helseresepten

Den korte versjonen

  • Bruk av slankemedisin, GLP-1-analoger, kan lede til stort muskeltap
  • GLP-1-analoger bør kun brukes sammen med riktig trening og et fornuftig kosthold for å hindre muskeltap, og fremme rent fett-tap.
  • Tung styrketrening og et proteinrikt kosthold er antagelig ekstra viktig når man bruker slankesprøyter for vektreduksjon 

Sunn og usunn kroppsmasse

Selv om vekttap i de fleste tilfeller er positivt for helsen, er det viktig å huske på at ikke all vektreduksjon er helsefremmende. Kroppen består av forskjellige komponenter. Svært forenklet kan vi si at disse komponentene består av fett, muskler, organer, vann og benmasse. Å miste overflødig fettmasse, spesielt i bukområdet, har mange helsefordeler, men å miste muskler og skjelett kan i et langsiktig perspektiv ha negative konsekvenser for helsen. Med bakgrunn i dette kan vi dele inn kroppen i «sunn» kroppsmasse og «usunn» kroppsmasse. Følgende inndelingen er veldig forenklet, men la gå. Vi kan definere usunn kroppsmasse som fett, og sunn kroppsmasse som muskler og skjelett. 

Endret forhold mellom sunn og usunn kroppsmasse ved vektnedgang

For å oppnå en sunn og effektiv vektnedgang, er det viktig å redusere den usunne kroppsmassen, samtidig som den sunne kroppsmassen i størst mulig grad bevares, og aller helst økes. Selv om det er uunngåelig å miste en viss mengde muskler når man går ned i vekt, er målet med vektnedgang å forbedre kroppssammensetningen. Derfor bør man ha et helhetlig perspektiv på helse og vekt, og inkludere fysisk aktivitet og et balansert kosthold for å oppnå en sunnere kropp og en helsefremmende livsstil.

Stort tap av muskelmasse ved bruk av slankemedisin uten livsstilstiltak

Selv om det finnes imponerende data fra kliniske studier som viser GLP-1 medisiners effekt på kroppsvekt og BMI, er det vanskeligere å fastslå hvordan disse slankemedisinene påvirker kroppssammensetningen. Selv om flere kliniske studier har testet mange slike slankemedisiner som behandling for fedme, har ikke kroppssammensetning blitt inkludert som primære endepunkt i disse studiene.

Imidlertid kan vi, basert på tilgjengelig informasjon fra undergrupper i studiene, se tegn til at disse "mirakelkurene " kanskje ikke er så mirakuløse likevel. I 2021-utgaven av STEP 1-studien - den første studien som viser effektiviteten til nyeste GLP-1 medisin som behandling for fedme hos voksne- gjennomgikk en undergruppe på 140 pasienter DEXA-skanninger for analyse av kroppssammensetning. Blant disse pasientene utgjorde tapt muskelmasse omtrent 39 % av totalt vekttap, noe som er betydelig høyere enn ideelt. I en substudie av 178 pasienter fra SUSTAIN 8-studien om semaglutid som diabetesbehandling, var gjennomsnittet for andelen tap av muskelmasse nesten identisk (40 %), til tross for lavere doser og mindre totalt vekttap enn i STEP 1-studien.

For personer med store mengder overflødig fett, er reduksjon av fettmasse et avgjørende skritt for å forbedre helsen generelt. Vekttap kan ikke anses som fett-tap, og legemidler som er designet for å behandle fedme, er mest nyttig hvis de kan forbedre kroppssammensetningen i tillegg til at de reduserer kroppsvekten. 

GLP-1 medisiner har den siste tiden fått betydelig positiv oppmerksomhet for sin evne til å redusere kroppsmasse, men en bekymringsfull andel av dette vekttapet skyldes altså tap av muskelmasse. For pasienter uten overflødig fett er det naturlig å anta at risikoen for bivirkninger i kombinasjon med tap av muskelmasse ikke oppheves av de positive konsekvensene ved tap av kroppsvekt. Av samme årsak kan det ikke forvares å bruke medikamentet for å oppnå et kosmetisk vekttap. Selv for pasienter med fedme og tilstrekkelig muskelmasse, der slankemedisiner kan tilby tilstrekkelige fordeler fra fett-tap for å rettferdiggjøre tap av muskelmasse, bør det likevel gjøres anstrengelser for å minimere sistnevnte så mye som mulig.

Løsningen er enkel

Økt aktivitet og styrketrening kan bidra til å motvirke tap av muskel- og benmasse mens man tar disse legemidlene, og pasienter bør forsikre seg om at de får i seg tilstrekkelig med protein til tross for den generelle reduksjonen i appetitt og kaloriinntak. Det finnes ikke god nok forskning til å vurdere hverken effekt eller oppfølging på en god nok måte, men tilgjengelig kunnskap i kombinasjon med vår erfaring tilsier at Helseresepten sitt program for vektnedgang vil sikre en best mulig endring også i sammensetning av kroppsmasse.

En mulig revolusjon, men intet mirakel

Som vi har sett igjen og igjen opp gjennom historien – det finnes ingen "mirakelmedisiner", og GLP-1 medisiner er ingen unntak fra denne regelen. Mens de kan ha verdi for noen pasienter, kommer disse medisinene med ulemper utover deres høye pris. Det er dog liten tvil om at riktig bruk av disse medikamentene kan medføre store langsiktige helsegevinster for enkelte pasienter.

Kilder