Det har kommet mange nye medisiner for behandling av fedme de siste årene, noe som stiller høye krav til leger for å velge riktig behandling for sine pasienter. I Helseresepten jobber noen av Norges mest erfarne leger innen behandling av overvekt og fedme, som til enhver tid er oppdatert på nyeste tilgjengelig kunnskap om de forskjellige alternativene.

Trykk under for mer info
Reseptbelagte medisiner
Beskrivelse
Reseptbelagte medikamenter til hjelp for vektkontroll kan vurderes av hver lege ut ifra indikasjon og egnehet. Bærekraftig overvektsbehandling innebærer et persontilpasset kosthold, fornuftig og overkommelig fysisk aktivitet og smarte valg i hverdagen. Slankemdisin kan være en god støtte til å få til disse faktorene og dermed oppnå varig vektkontroll.
Forventet gjennomsnittlig vekttap
15
%

Våre leger er alltid oppdatert på den nyeste kunnskapen om eksisterende og kommende medikamenter for overvekt og fedme, for å sikre at våre pasienter får den beste tilgjengelige behandlingen.

Dokumentert effekt blant våre deltakere

Våre deltagere oppnår 15% vekttap innen 7 måneder, og nesten 20% vekttap etter 1 år – et vekttap som gir betydelige helsegevinster.

Les mer om programmets effekt

Hvem kan delta i programmet?

Blid kvinne

Vi kan tilby et skreddersydd program til deg som:

  • Har prøvd å gå ned i vekt med tradisjonelle metoder
  • Ønsker å oppnå bedre helse gjennom sunn vektnedgang
  • Ser verdien i å ha tett oppfølging fra et fast behandlerteam over lang tid
  • Har BMI over 27
  • Er mellom 18 og 75 år
Jeg er kvalifisert!

Det er viktig for oss å hjelpe deltagerne våre å finne minste effektive medisindose, og aller helst å hjelpe dem å holde en lavere vekt uten medisiner.

Grunnlegger og fastlege Jon-Michael Knutsen
Gründer Jon-Michael Knutsen