Generelle vilkår

Hvem vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for avtaler mellom Helseresepten AS og kunde.  

Behandling av personopplysninger

For informasjon om hvordan Helseresepten behandler personopplysninger henviser vi til vår personvernerklæring. Personopplysninger som er oppgitt i dialog med behandlere behandles i henhold til Lov om helsepersonell, herunder taushetsplikt, samt forskrift om journalføring.

Beskrivelse av tjenesten

Helseresepten tilbyr programbasert fjernbehandling av fedme. Det utarbeides en personlig plan som inkluderer mål for vektnedgang. Deretter tildeles kunden et behandlerteam bestående av lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

Våre behandlere er forpliktet i avtale med Helseresepten å tilby faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i henhold til Helseresepten sine verdier og den til enhver tid gjeldene helselovgivningen. Helseresepten tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp/akutt helsehjelp og Helseresepten sine behandlere tilbyr ikke behandling av andre tilstander enn overvekt og fedme.

Bestilling, avbestilling og betaling

Bestilling av tjenesten gjøres via Helseresepten.no. Vårt bookingsystem er levert av Helseapps AS (https://helseboka.no/om-oss). Du mottar først en uforpliktende samtale med lege og velger deretter om du ønsker å benytte deg av tjenesten.

Deltakelse i programmet koster 2400 NOK per måned og inkluderer månedlig oppfølging av lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Etter inngåelse av avtale kan ikke denne prisen økes innenfor en periode á 12 måneder. Betaling for tjenesten gjøres forskuddsvis hver måned og første faktura sendes i sin helhet etter første legekonsultasjon, hvis kunden bekrefter ønske om å inngå i programmet. Det er ingen bindingstid på tjenesten.  

Avbestilling fra programmet må gjøres skriftlig til kontakt@helseresepten.no.

Krav til kunden

For å benytte tjenestene må kunden ha norsk personnummer og kunne identifisere seg ved hjelp av BankID. Kunden må ha mulighet til å koble til internett med enhet som har mulighet for bruk av kamera og mikrofon.

Kunden forplikter seg til enhver tid å oppgi riktige helseopplysninger, og gjennom påmelding i programmet erklærer kunde at uriktige helseopplysninger kan medføre betydelig tap av helse. Kunden plikter å være innlogget og klar for konsultasjon fem minutter før avtalt tid. Dersom kunden uteblir fra avtalt konsultasjon, logger inn i applikasjon for sent til konsultasjon, eller avbestiller oppsatte timer senere enn 48 timer før timeavtale (minus helg), blir ikke timen erstattet. Erstatningstime eller ekstra konsultasjon kan kjøpes for 1250 NOK per konsultasjon.

Helseresepten sine IKT-systemer

Helseresepten plikter til enhver tid å ha IKT-systemer som ivaretar pasientsikkerhet etter gjeldene lovverk.

Sletting av opplysninger

Dersom du ønsker å få slettet din brukerkonto, kan du ta kontakt med oss. Vi gjør oppmerksom på at sletting av brukerkontoen ikke automatisk medfører sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se vår personvernerklæring. For sletting av opplysninger som er nedfelt i pasientjournal vises det til Lov om helsepersonell §43.

Ansvar

Kunden er selv ansvarlig for å inneha nødvendig teknisk utstyr for gjennomføring av programmet. Helseresepten har ikke ansvar for sikkerhetsangrep eller datavirus. Helseresepten har heller ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Helseresepten sin kontroll (force majeure).  

Opphavsrett

Helseresepten gjør oppmerksom på at innhold på våre nettsider, og innhold som sendes i nyhetsbrev, er beskyttet etter åndsverkloven, eller annen lovgivning, og ikke kan kopieres uten uttrykkelig samtykke.  

Misbruk av tjenesten

Det er ikke tillatt å misbruke tjenesten, for eksempel ved å tilegne seg tilgang til helsehjelp basert på feilaktige opplysninger, misbruke materiale som er beskyttet etter åndsverkloven eller spre virus. Også andre forhold enn de som er listet opp her kan etter forholdene anses som ulovlig bruk.  

Endring av vilkår

Helseresepten forbeholder seg retten til å endre vilkårene, men dette kan ikke gi tilbakevirkende kraft.

Klage på helsetjenester

Dersom du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, har du rett til å klage. Vi ber om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenestene. For øvrig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenester her: https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger. Helseresepten betaler medlemskontingent til Norsk Pasient Erstatning (NPE), og eventuelle erstatningskrav som skyldes feilbehandling rettes til NPE.