Våre produktpakker

Kick-Start
Max
Pro
Passer for deg som
Ønsker en kick-start på ditt vekttap
Vil gjøre langsiktige endringer for å oppnå et sunt og varig vekttap med forventede helse­gevinster
For deg som ønsker det lille ekstra og fysiske oppmøter
Passer for deg som
Forventet vekttap
6-11% på 12 uker
15-20% på 12 måneder
15-20% på 12 måneder
Forventet vekttap
Bindingstid
3 måneder
Ingen
3 måneder
Bindingstid
Videokonsultasjon med lege for grundig gjennomgang av din sykdomshistorikk ved oppstart, inkludert nødvendige blodprøver
Videokonsultasjon med lege for grundig gjennomgang av din sykdomshistorikk ved oppstart, inkludert nødvendige blodprøver
Resepter på slankemedisin*
Resepter på slankemedisin*
Fast videokonsultasjon hver tredje uke for oppfølging av medisinbruk og livsstilstiltak
Fast videokonsultasjon hver tredje uke for oppfølging av medisinbruk og livsstilstiltak
Fortløpende oppfølging fra lege ved behov som er knyttet til bruk av slankemedisin*
Fortløpende oppfølging fra lege ved behov som er knyttet til bruk av slankemedisin*
Månedlig videokonsultasjon med lege for å vurdere bivirkninger og sikre rett dosering av slankemedisin
Månedlig videokonsultasjon med lege for å vurdere bivirkninger og sikre rett dosering av slankemedisin
Månedlig videokonsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog for utarbeidelse og oppfølging av en kostholdsplan etter dine ønsker og behov**
Månedlig videokonsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog for utarbeidelse og oppfølging av en kostholdsplan etter dine ønsker og behov**
Månedlig videokonsultasjon med fysioterapeut for utarbeidelse og oppfølging av en aktivitetsplan etter dine ønsker og behov**
Månedlig videokonsultasjon med fysioterapeut for utarbeidelse og oppfølging av en aktivitetsplan etter dine ønsker og behov**
Langsiktig og helhetlig behandlingsplan for å sikre helsefremmende livsstilsendringer
Langsiktig og helhetlig behandlingsplan for å sikre helsefremmende livsstilsendringer
Ubegrenset oppfølging fra din fysioterapeut via app med trenings- og kostholdsplaner**
Ubegrenset oppfølging fra din fysioterapeut via app med trenings- og kostholdsplaner**
Ekstra konsultasjoner med alle faggrupper ved behov
Ekstra konsultasjoner med alle faggrupper ved behov
Full helsesjekk med blodprøver, blodtrykk, VO2-max, laktatprofil, kroppssammensetning, høyde/vekt og ekg ved oppstart, ved 6 mnd og ved 12 mnd
Full helsesjekk med blodprøver, blodtrykk, VO2-max, laktatprofil, kroppssammensetning, høyde/vekt og ekg ved oppstart, ved 6 mnd og ved 12 mnd
Fysisk oppmøte for trening og testing med fysioterapeut hver tredje måned
Fysisk oppmøte for trening og testing med fysioterapeut hver tredje måned
Pris
1 500/mnd
2 400/mnd
7 500/mnd
Pris

*Vi tilbyr ingen behandling før det er grundig vurdert av lege. Første videokonsultasjon med lege er uforpliktende og dersom lege ikke finner det forsvarlig å starte behandling for overvekt eller fedme vil du heller ikke betale

**Vi er forsiktige med bruk av kostholds- og treningsplaner, særlig i starten av behandlingsforløpet fordi slike planer har en tendens til kun å fungere for kortere perioder. Dersom du selv ønsker denne typen planer så er vi selvfølgelig klare til å både utarbeide og følge opp disse allerede fra dag èn

Fire faser til bedre helse

Vårt program er forskningsbasert og har fire hovedfaser fordelt på 1 år, men med mulighet for videre oppfølging også etter dette. Inndelingene i programmet er skjematiske, og det vil i praksis være flytende overganger mellom hovedfasene.

Måned 0-3
Fase 1: Læring og kartlegging
Åpne/lukke
Mann snakker i videokonferanse på mobil

I de tre første månedene er fokuset på oppstart av reseptbelagte medisiner for overvekt og fedme, med tett oppfølging av din lege. Du får også videokonsultasjoner med din kliniske ernæringsfysiolog som sammen med deg utarbeider en langsiktig kostholdsplan, basert på dine ønsker og preferanser, for varig vektreduksjon og helsegevinster. I tillegg får du videokonsultasjoner med din fysioterapeut for tiltak for helsefremmende fysisk aktivitet tilpasset ditt utgangspunkt og dine mål. Du blir også introduserer for teknikker som bedrer helseatferd. I denne fasen gjøres en grundig kartlegging av din motivasjon og dine mål.

Måned 3–6
Fase 2: Implementering og tilpassing
Åpne/lukke
Medisinglass og pillebrett

I de neste tre månedene vil legen din hjelpe deg å finne den optimale medikamentdosen for varig vektreduksjon. Din kliniske ernæringsfysiolog vil justere kostholdet ditt jevnlig for at du skal oppnå et sunt vekttap og optimal effekt av medisinene. Dette skjer i samråd med deg, og målet er at du på sikt vil kunne regulere dette selv. Fysioterapeuten din vil ut i fra dine målsettinger og din motivasjon tilpasse fysisk aktivitet for å oppnå mer muskler, mindre fett og bedre helse. Vi vil også hjelpe deg videre med teknikker for bedret helseatferd. Med hyppig oppfølging vil du mot slutten av denne fasen føle at de nye tiltakene dine oppleves som vaner.

Måned 6–9
Fase 3: Etableringsfasen
Åpne/lukke
Måleband

Du har nå fulgt oss i et halvt år og har gjort store fremskritt. Av tiltakene du har gjort skal mange nå oppleves som vaner, men de må etableres. De neste tre månedene fokuseres det på videre vektreduksjon, medisindosen kan justeres ved behov, og små tiltak med kostholdet kan gjøres. I denne fasen vil fysioterapeuten din bli mer viktig fordi fysisk aktivitet er nøkkelen til god helse når medisinene og kostholdet er optimalisert. Nye vaner for helseatferd har en tendens til å falle ut over tid (tenk bare på et typisk nyttårsforsett). Gjennom vårt program får du støtte til å etablere vanene du ønsker, og vi skal hjelpe deg med det du opplever er vanskelig.

Måned 9–12
Fase 4: Vedlikeholdsfasen
Åpne/lukke
En bolle med sunn og god nachos

Dette er den siste hovedfasen, og varer også i tre måneder. De nye vanene dine er nå forhåpentligvis en naturlig del av hverdagen og målene dine for vektreduksjon er nådd eller nær ved å nås. Denne fasen kan innebære videre justering av medisindosen, introduksjon av et vedlikeholdskosthold og en sunn rutine for fysisk aktivitet. Vedlikehold kan være vel så krevende som vektreduksjon, derfor tilbyr vi tett oppfølging i denne fasen. Vi bruker erfaringene du har frem til nå og lager en langsiktig plan slik at du lykkes med å beholde din nye vekt uten oppfølging av oss videre.

Etter 12. måned
Videreoppfølging
Åpne/lukke

Du har nå fulgt oss i ett år og har gjort en innsats for livet! Du har lært mye om de tre pilarene for metabolsk helse: kosthold, fysisk aktivitet og helseatferd, og funnet minste effektive dose med støttemedisiner. Du trenger antageligvis ikke lengre like tett oppfølging, men forskningsstudier viser at for de fleste vil det gi et bedre langvarig resultat å ha jevnlig oppfølging også fremover. Antall og frekvens av oppfølging, samt hyppige "fokusuker" (hvor man tar for seg ett eller to momenter som får fullt fokus i en til to uker), er to av nøklene for varig suksess. Du er derfor velkommen til å følge oss videre med tilpasset oppfølging.

Vektnedgang handler om
biologi, ikke viljestyrke

Vi tilbyr vitenskapsbasert, tverrfaglig medisinsk behandling av overvekt og fedme basert på nye studier som viser et 15 % gjennomsnittlig vekttap, som også varer etter minst to år.

GLP-1-analoger og andre vektreduserende medisiner

Reseptbelagte slankemedisiner kan forskrives av lege ut i fra ditt unike behov. Dette kan være sprøyter eller tabletter. Legen hjelper deg å finne det riktige alternativet for deg.

Medisinglass og pillebrett
Mann snakker i videokonferanse på mobil

Digitale en-til-en konsultasjoner hver andre uke

Du loggfører fremgang, medisineffekter og livsstilstiltak ukentlig. Behandlingen monitoreres av din behandlergruppe og vurderes sammen med deg via jevnlige videokonsultasjoner med lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Behandlergruppen din gjør nødvendige justeringer ved behov, og det vil hele tiden jobbes for å sikre sunne og varige resultater.

Helhetlig tilnærming

Vårt program er basert på nyeste vitenskap og hjelper deg til bedre helse gjennom våre tre hovedsøyler for metabolsk helse: kosthold, trening og helseatferd, med støtte fra de nyeste tilgjengelige medisinene mot overvekt og fedme.

En bolle med sunn og god nachos
Måleband

Fleksibel behandling
– ingen bindingstid

Vi jobber for å tilpasse behandlingen til din biologi og dine ønsker, men skulle noe komme til hinder for at du ikke kan være med oss gjennom hele programmet kan du trekke deg når som helst og vi legger til rette for å finne en tilpasset løsning for deg videre.

Suksess­historier
fra våre deltakere

Helseresepten forstod meg på en dyp og personlig måte. De forstod at fedme handler om biologi, ikke viljestyrke. Det var utrolig befriende å oppleve at jeg ble forstått, og at jeg ikke trengte å føle skam når jeg møtte behandlerne mine.

Nina Grejs-Menes
Les hennes historie
Nina Grejs-Menes

Hvem kan delta i programmet?

Blid kvinne

Vi kan tilby et skreddersydd program til deg som:

  • Har prøvd å gå ned i vekt med tradisjonelle metoder
  • Ønsker å oppnå bedre helse gjennom sunn vektnedgang
  • Ser verdien i å ha tett oppfølging fra et fast behandlerteam over lang tid
  • Har BMI over 27
  • Er mellom 18 og 75 år
Jeg er kvalifisert!
Lukk kontaktskjema
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Send oss en e-post eller legg igjen e-post-adresse og en melding, så svarer vi deg så fort vi kan (senest innen 48 timer)

Takk!
Du hører fra oss
innen 48 timer.
Oi sann! Det oppsto en feil. Prøv gjerne igjen.