lege Helseresepten
Tre kvinner på joggetur

Nøkkelinfo

  • Forventet vekttap fra 10% (8-10 kg) og opptil 25% (25-30 kg) på 1 år for de fleste. Noen kan også oppnå mer enn 50 kg vekttap.
  • Vekttap er en individuell reise. Resultatene kan variere fra person til person, og noen kan gå ned så mye som 40% i vekt og holde seg der.
  • Fokuset bør ligge på rent fett-tap, sterkere bein og mer muskler.
  • Realistiske forventninger ut ifra din total-situasjon er viktig.
  • Fokus på sunne livsstilsendringer gir optimale resultater.
  • GLP-1 medisin kan blir nødvendige for langvarige resultater. Dette er fordi overvekt og fedme er en kronisk sykdom med metabolsk ubalanse.
GLP-1 medisin bidrar til metabolsk rebalansering.

Kort oppsummert

Hvor mye vekt du kan gå ned avhenger av mange faktorer, slik som din nåværende vekt, alder, kjønn, genetikk og helsetilstand. Et sunt og bærekraftig vekttap bør være mellom 0.5-1 kg per uke. Det går oftest raskere i starten (1-3 kg per uke) og treigere etter hvert (0.1-0.3 kg per uke). Dette er fordi man i starten får mindre væske i kroppen, mindre glykogenlagre (med mindre man spiser og trener riktig) og faktisk også mindre mengde avføring i tarmen. Det er viktig å vite at vekten i seg selv ikke er hele svaret. Det er fett man vil miste, ikke sunn vekt slik som beinmasse og muskler. Derfor bør ikke vekttapet være for stort hver uke, slik at man sikrer et så rent fett-tap som mulig. Det er derfor Helseresepten´s program fokuserer på proteiner og sunne karbohydrater i kostholdet sammen med styrketrening. Da beholdes glykogen, bein og muskler, mens fettet blir borte.

Deltagerne våre gikk i gjennomsnitt ned nesten 20% på ett år - et vekttap som gir betydelige helsegevinster

Utgangsvekt

Jo mer du veier i utgangspunktet, jo mer vekt kan du gå ned. Et godt eksempel på dette er at en person på 130 kg går ned flere kilo enn en person på 100 kg, fordi personen på 130 kg er tyngre i utgangspunktet.

Kjønnsforskjell

Det er også forskjell på menn og kvinner. Menn responderer ofte bedre på tradisjonelle vekttaps-regimer enn kvinner. Dette er antagelig fordi kvinners fertilitet er en biologisk prioritet, og hvis kvinner spiser for lite og trener for mye kan dette redusere fertiliteten, og da setter kroppen i gang en motreaksjon for å forhindre vekttap. Dette skjer ikke i samme grad hos menn. Heldigvis, særlig for kvinner, så har de nye medikamentene mot overvekt og fedme, GLP-1 medisinene, en kraftigere effekt på kvinner enn for menn. Siden Helseresepten tilbyr GLP-1 medisin i kombinasjon med kosthold og trening, så forventer vi optimal effekt både for kvinner og menn. 

Genetikk

Alle mennesker er forskjellige. Dette er i stor grad styrt av genetikken vår. Det er derfor grad av vekttap varierer veldig mellom ulike personer. Dette ser man både i forskningen og i klinikken. Noen er rett og slett «heldige» og har en genetikk som tillater et stort vekttap, mens andre er mer «uheldige» og må jobbe hardere for vekttapet sitt. Det er viktig å legge til at «heldig» og «uheldig» er relative begreper, for det å klare å beholde vekt var en gang i tiden essensielt for å overleve den gangen mennesker hadde lite tilgang til mat. 

Alder og sykdom

Alder og helsetilstand spiller også inn på hvor mye vekttap som er mulig. Dette er fordi noen kan oppleve at metabolismen blir «utbrent». Dette kan skje ved høy alder og f.eks. hvis man har hatt diabetes type 2, som er en metabolsk sykdom, over lengre tid. Det skjer da biologiske endringer som gjør metabolsk rebalansering vanskeligere. Kroppen strever med andre ord mer for å klare å gå ned like mye i vekt som yngre personer med bedre helse. 

Hvordan får man et sunnest mulig vekttap?

For å gå mye ned i vekt, som også er varig over flere år, må tre pilarer for metabolsk helse på plass. Dette innebærer et riktig kosthold, fornuftig fysisk aktivitet og god helseatferd. I tillegg er det helt essensielt å støtte seg på medisiner i form av særlig GLP-1 medisin. Dette er fordi overvekt og fedme er en kronisk sykdom hvor metabolismen er i ubalanse. Disse medisinene rebalanserer metabolismen slik at de tre pilarene for vektreduksjon fungerer, også over tid.

Kilder