lege Helseresepten

I Helseresepten behandler vi fedme som en kronisk sykdom. Det ultimate målet vårt er å redusere sykelighet og dødelighet, og bedre helse og funksjon.

Forskningen har lenge vist at mange fedme-relaterte komplikasjoner, slik som forhøyet blodglukose og høyt blodtrykk, kan reverseres ved 5% vektreduksjon. Derimot har forskningen også vist at for å unngå mer alvorlige fedme-relaterte komplikasjoner, slik som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom, må man oppnå en vektreduksjon på 10% til 20%.

Dette er grunnen til at vi har designet programmet vårt med tverrfaglig medisinsk fedmebehandling. Bortsett fra fedmekirurgi er metoden vi baserer oss på den eneste som hittil er kraftig nok til å kunne reversere og forebygge de fleste fedme-relaterte komplikasjoner.

Det er derfor en glede å se at våre deltagere oppnådde i gjennomsnitt 5% vektreduksjon allerede etter 10 uker i programmet vårt. Bildet under illustrerer hvilke helsegevinster deltagerne våre kunne oppnå på det tidspunktet.

Enda mer gledelig er det å se at deltagerne våre oppnådde i gjennomsnitt 10% vektreduksjon etter 4 måneder i programmet. På bildet under kan man se at et så betydelig vekttap kan ha positiv effekt på mange helsefaktorer.

Helseresepten har bare eksistert i 5 måneder, derimot ser vi at mennene som har vært med oss siden starten har i gjennomsnitt gått ned 15% (kvinnene er ikke helt på 15% enda av ulike årsaker som også kan være tilfeldige). Bildet under viser at de mannlige deltagerne våre sannsynligvis har oppnådd betydelige helsegevinster.

Kilder

Garvey WT. New Horizons. A New Paradigm for Treating to Target with Second-Generation Obesity Medications. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Mar 24;107(4):e1339-e1347. doi: 10.1210/clinem/dgab848. PMID: 34865050; PMCID: PMC8947217.