lege Helseresepten
Puslespill formet som en hjerne hvor to biter mangler

Økende andel lider av overvekt

Både som fastlege og privatperson har jeg brukt for mye av livet mitt på å prøve å forstå hvordan man skal spise, sove, trene og håndterer stress for å oppnå et sunt liv. Å forstå disse faktorene er viktig fordi en stadig økende andel av norsk befolkning lider av overvekt eller fedme (1).

Jon-Michael er fastlege og innså at pasienter med overvekt/fedme fortjener et bedre behandlingstilbud. Denne kronikken ble også publisert i VG.

Ikke tilstrekkelig behandling

I en hektisk hverdag på fastlegekontoret har hverken mine kollegaer eller jeg hatt mulighet til å ta opp vektproblemet til pasientene (2-3). Vi har dessverre vært nødt til å prioritere behandling av kun følgetilstandene av overvekt og fedme, slik som å legge til enda en tablett med blodtrykksendende medisiner, eller øke dosen smertestillende mot leddsmertene til pasienten. De fleste pasienter med overvekt og fedme får med andre ord ikke tilstrekkelig behandling for sin grunnlidelse (2-3).

Fastleger kommer til kort

Vi fastleger jobber under høyt press og har begrensede muligheter til å følge opp vektbehandling så hyppig og tverrfaglig som forskningen anbefaler. Dessverre er det kanskje også begrenset kunnskap om ernæring, fysisk aktivitet og helseatferd for vekttap blant mange fastleger.

I likhet med de fleste andre fastleger så har jeg kommet til kort når det gjelder å kunne tilby effektiv behandling for vektnedgang. Det har derfor blitt en naturlig innøvet rutine å lire av seg den samme gamle leksa som er en meget kort oppsummering av kostholdsrådene i kombinasjonen med et oppmuntrende klapp på skulderen.

Resultatet har vært at pasientene i stor grad har blitt overlatt til seg selv og det overveldende tilbudet av ulike kurer og dietter for vekttap på nettet. Dessverre varer effekten av disse kurene/diettene bare en kort tid, og vekten kryper som regel oppover igjen, gjerne til et høyere tall enn noensinne før. Det eneste som ble lettere var lommeboken.

Pasientene mine med overvekt og fedme føler mye skam, fordi de tror det kun handler om viljestyrke.

Det finnes bedre metoder

Det tok ikke lang tid i legeyrket før jeg innså at det må finnes bedre metoder for vektnedgang enn de eksisterende. I kjølvannet av stadig økt oppmerksomhet rundt nye “slankemedisiner” bestemte jeg meg for å diskutere hvorfor det er så vanskelig å oppnå et varig vekttap med en tidligere studiekamerat, Sindre Lee-Ødegård.

Sindre er lege og forsker på overvekt og diabetes type 2, og var den mest dedikerte studenten når det gjaldt kunnskap om diabetes og vekt. Gjennom samtaler ble jeg gjort oppmerksom på at det finnes overbevisende forskning som støtter opp om de nye fedmemedikamentene.

Tiår med klinisk forskning, fra en banebrytende studie publisert fra 22 år siden (5), til en studie fra 2018 som kombinerte en medisin basert på GLP-1 (et naturlig apetitthormon det er for lite av i kroppen ved overvekt og fedme) med livsstils-intervensjon (6), understreket at bærekraftige resultater oppnås kun ved helhetlig behandling av de biologiske årsakene til overvekt og fedme.

Det er altså ikke viljestyrke, 
det er biologi.

Metabolsk ubalanse

Allerede i 2013 anerkjente «the American Medical Association» at overvekt og fedme er en kronisk sykdom, og ikke bare en selvforskyldt tilstand (7). Dette bør fungere som en motivasjon for oss leger til å behandle deretter. Det er derfor viktig å forstå at helseskadelig overvekt og fedme er knyttet til kroniske forandringer i metabolismen, en metabolsk ubalanse.

Når effekten av dietten og treningen man forsøker avtar, er det ikke fordi man mangler viljestyrke, det er fordi kroppen er programmert til å opprettholde en høyere vekt, uansett om det er sunt for oss eller ikke.

Forskningen bak denne hypotesen snakker om kroppens «settpunkt» for vekt. Settpunktet bestemmes av det komplekse samspillet mellom biologi, genetikk og miljø, og er årsaken til at 8 av 10 som har gått ned i vekt går opp igjen innen ett år (8).

Kosthold, fysisk aktivitet og god helseatferd

Kunnskapen og medisinene for å oppnå varig vektreduksjon finnes med andre ord, men gapet mellom behov og behandlingstilbud er stort. Dette kan rett og slett ikke løses på hvert enkelt fastlegekontor, og overvektsklinikkene har strenge inntakskriterier og lange ventelister.

Det er også viktig å tilføye at bruk av fedmemedisiner alene ikke er en god løsning og kan bl.a. lede til tap av muskelmasse.

Den beste kombinasjonen hittil er den nyeste GLP-1 medisinen sammen med tre søyler for metabolsk helse; kosthold, fysisk aktivitet og god helseatferd, noe som kan gi et gjennomsnittlig vekttap på 15% innen ett år, som også er varig (9).

Tverrfaglig team med høy kompetanse

Jeg ønsker meg derfor et fungerende behandlingstilbud mot overvekt og fedme som er tilgjengelig for alle har nytte av dette.

Et slik tilbud bør bestå av et tverrfaglig team med høy kompetanse, inkl. leger, fysioterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer. På denne måten kan pasientene få behandling for sin kroniske sykdom, med tett og optimal oppfølging av kostholdet, fysisk aktivitet, helseatferd, og fedmemedikasjon. Dette øker fysisk og mental helse og vil lede til store besparelser for samfunnet på sikt.

Kilder