lege Helseresepten

Take home

Overvekt/fedme og søvnapnésyndrom henger tett sammen og forverrer hverandre i en ond spiral som gjør vektreduksjon vanskelig.

Søvnapnésyndrom kjennetegnes av snorkning, pustestopp om natten og lite energi.

Mange har søvnapnésyndrom uten å vite det, noe som gjør vektreduksjon vanskelig.

Tidlig og riktig behandling av søvnapnésyndrom er viktig for å klare å gå ned i vekt, samt også for generell helse på sikt.

Hva er søvnapnésyndrom?

Lider du av overvekt, er sliten og uopplagt, og synes det er vanskelig å gå ned i vekt? Da kan du ha uoppdaget søvnapnésyndrom! Mange personer, og også dessverre leger, lirer fortsatt av seg den gamle leksen om at det jo bare er «å spise mindre og trene mer» for å gå ned i vekt. Så enkelt er det ikke. Overvekt og fedme er for mange en sammensatt kronisk sykdom med flere årsaker. En av disse årsakene er søvnapnésyndrom.

Søvnapnésyndrom kjennetegnes av en delvis eller fullstendig kollaps av de øvre luftveiene (det blir tett bakerst i svelget og på toppen av halsen). Delvis kollaps resulterer i snorking, mens fullstendig kollaps fører til flere pustestans i løpet av natten. Dette gjør at man våkner raskt for å få puste ordentlig, noe man som regel ikke husker selv om det kan skje opptil 30 ganger per time. Dette er svært slitsomt for kroppen, og de fleste med søvnapnésyndrom føler seg lite uthvilte og er slitne på dagtid.

Søvnapnésyndrom er mer vanlig for menn enn for kvinner, men etter overgangsalderen er kvinner mer utsatt. Selv om det er færre kvinner som har søvnapnésyndrom har disse kvinnene ofte større plager enn mennene.

Hvordan henger overvekt/fedme og søvnapnésyndrom sammen?

Risikofaktorene for søvnapnésyndrom er mange, slik som genetikk, anatomiske forhold i luftveiene, alder, sykdommer (høyt blodtrykk, diabetes, astma mm.), men også overvekt/fedme i seg selv. Søvnapnésyndrom og overvekt/fedme henger derfor veldig tett sammen. Søvnapnésyndrom kan lede til overvekt/fedme fordi man blir utslitt og dermed ikke klarer å følge gode vaner eller å være fysisk aktiv. Men overvekt/fedme i seg selv kan også lede til søvnapnésyndrom fordi det blir for mye vekt i halsområdet, som da leder til kollaps av luftveiene. Søvnapnésyndrom og overvekt/fedme kan derfor lede til en ond spiral med stadig økende vekt og plager.

Kan jeg finne ut om jeg har søvnapnésyndrom?

Hvis du har noen av disse symptomene bør du dra til legen din:

1. Snorking høyt nok til å forstyrre søvnen din eller andres søvn.

2. Våkner opp hvesende eller med følelse av å kveles.

3. Pauser i pusting under søvn (må ofte observeres av noen andre).

4. Opplever overdreven søvnighet på dagtid, som kan føre til at du sovner mens du arbeider, ser på TV eller til og med kjører et kjøretøy.

Du, eller legen din, kan også utføre en test som heter ‘STOP-BANG’. Dette er et akronym:

S: Snorking (Snorker du høyt?)

T: Tretthet (Er du ofte trøtt i løpet av dagen?)

O: Observert apné (Har noen observert at du slutter å puste under søvn?)

P: (Engelsk: ‘blood pressure’). Blodtrykk (Har du høyt blodtrykk?)

B: BMI (Er kroppsmasseindeksen din høyere enn 35 kg/m²?)

A: Alder (Er du over 50 år?)

N: Nakkeomkrets (Er nakkeomkretsen din større enn 40 cm?)

G: (Engelsk: Gender). Kjønn (Er du mann?)

Man får 1 poeng for hvert spørsmål man svarer ‘ja’ på, og summen tolkes slik:

0-2 poeng: Lav risiko for moderat til alvorlig søvnapnésyndrom.

3-4 poeng: Middels risiko for moderat til alvorlig søvnapnésyndrom.

5-8 poeng: Høy risiko for moderat til alvorlig søvnapnésyndrom.

Basert på totalbildet kan legen vurdere å henvise til en søvnregistrering for å stille endelig diagnose.

Behandling av søvnapnésyndrom

Vektreduksjon: Siden overvekt/fedme og søvnapnésyndrom henger så tett sammen, er vektreduksjon en hjørnesteinsbehandling. Ofte er det behov for medisiner får å klare dette hvis man har prøvd ulike vektreduksjonsstrategier tidligere.

Pustestøtte om natten: Noen må bruke en nesemaske, eller nese+munn-maske, som gir ekstra luft, slik at luftveiene holder seg åpne, og man får sove godt uten oppvåkninger på natten. En slik behandling kan være viktig enten en periode, eller over lengre tid, slik at kroppen kan komme i balanse igjen og man kan klare å gå ned i vekt.

Bittskinner om natten: Samme som over, men er spesialtilpassede bittskinner som kan hjelpe til å holde luftveiene åpne under søvn.

Hvis man går rundt med uoppdaget søvnapnésyndrom kan det være svært vanskelig å klare å gå ned i vekt.
Søvnapnésyndrom er en ofte oversett årsak til overvekt og fedme. Tidlig diagnose og korrekte tiltak kan få fart på vekttapet og bedre helsen.

Kilder

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.hyp.0000101686.98973.a3

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/fedmekirurgi-ved-diabetes-type-2-rapport-2018-v4.pdf

https://www.mdcalc.com/calc/3992/stop-bang-score-obstructive-sleep-apnea#evidence

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/veileder-for-ore-nese-halsfaget/snorking-og-obstruktivt-sovnapnosyndrom-osas/sovnapnosyndrom-obstruktivt-sovnapnosyndrom-osas/