lege Helseresepten
Sindre Lee-Ødegård

La oss ta det viktigste først:

 1. GLP-1 medisin gir det kraftigste vekttapet hittil vitenskapelig bevist.
 2. Vekttapet ved bruk av GLP-1 medisin virker trygt og varig.
 3. Det er svært viktig med riktig kosthold, trening og helseatferd når man bruker en GLP-1 medisin for å miste mest mulig fettmasse og hindre tap av muskelmasse.
 4. Ingen medisiner må brukes ukritisk. Det må foreligge indikasjon uten kontraindikasjoner.

Vekttapseffekten av GLP-1 medisin ble oppdaget ved en 'tilfeldighet'!

I 2008 innførte amerikanske FDA (food and drug association) et krav om å gjøre sikkerhetsstudier for nye medisiner mot diabetes type 2 (1). 10 år senere ble studien publisert og viste faktisk bedret hjertehelse og mindre dødelighet (2). En overraskende «bivirkning» var derimot vekttap (2), noe som skapte enorm oppmerksomhet! Det tok ikke lang tid før man også fant lignende positive effekter av en nyere GLP-1 medisin, også sammen med et kraftig vekttap (3). Dette ledet til at disse medisinene (4 , 5) ble godkjente som behandling mot overvekt og fedme. Det er viktig å legge til at den appetittsenkende effekten av GLP-1 har vært kjent helst siden 1996.

GLP-1 medisiner kan gi et kraftig og varig vekttap

Forskningen (2-5) viser at man bør bruke 1 år på å få mest mulig ut av en GLP-1 medisin og livsstilsendringer i form av bedret kosthold, mer fysisk aktivitet og god helseatferd. Dette sikrer en jevn og trygg vektnedgang på i gjennomsnitt 15% uten blodslit (figuren under til venstre). Sammen med profesjonelle behandlere fikk deltagerne i studien (5) hyppig oppfølging for å gjøre små og smarte livsstilsendringer. Dosejusteringer av medisinene og tiltak mot bivirkninger ble tett fulgt opp av lege. Resultatet av vektnedgangen med livsstilsendring sammen med nyeste GLP-1 medisin er noe av det beste som hittil er vitenskapelig bevist (5).

Da deltagerne fortsatte med GLP-1 medisin, og hadde forbedret livsstilen sin, så klarte de uten problemer, uten sult og uten store mengder trening å beholde den nye lavere vekten sin (figuren under i midten) (6). Dette er første gang en behandling er vitenskapelig bevist å hindre at vekten øker igjen etter at man har gått ned i vekt (som jo er det som pleier å skje).

Derimot, da noen av deltagerne sluttet brått med GLP-1 medisin fikk de en overveldende sult og startet å overspise slik at vekten økte tilbake mot utgangsvekten (figuren under til høyre) (7). I Helseresepten sitt program er vi derfor veldig opptatt av at når du har oppnådd målet ditt for vekttap, så reduserer vi medisinene veldig sakte, for å unngå sult og vektøkning, samtidig som vi jobber smart med forbedret livsstil. Det er viktig for oss å hjelpe deltagerne våre å finne minste effektive medisindose, og aller helst å hjelpe deltagerne våre å holde en lavere vekt uten medisiner.

GLP-1 medisin i kombinasjon med fysisk aktivitet er best for helsen

En annen studie sammenlignet effekten av fysisk aktivitet mot effekten av bare medisin og mot effekten av fysisk aktivitet sammen med medisin (8). Denne studien viste at etter at deltagerne hadde gått ned i vekt, gikk de opp igjen i vekt hvis de gikk tilbake til gamle vaner, de beholdt vekttapet hvis de startet med fysisk aktivitet, de beholdt også vekttapet ved å starte med medisin, men hvis de både startet med fysisk aktivitet og medisin så gikk de enda mer ned i vekt (figuren under til venstre).  

Et veldig viktig poeng i denne studien er at vekten sier ikke alt (figuren under til høyre). Man må også se om det er fett eller muskelmasse som blir borte når man går ned i vekt. Studien viste at ved å spise lite mat gikk deltagerne ned i både fett og muskler. Gikk de deretter tilbake til gamle vaner gikk de opp igjen i både fett og muskler. Hvis de derimot startet med fysisk aktivitet gikk de ned i fett samtidig som de fikk mer muskler. Dette forklarer hvorfor vekten ikke endret seg med fysisk aktivitet, men å gå ned i fettmasse og opp i muskelmasse er likevel veldig positivt for helsen! De deltagerne som startet med medisin gikk enda mer ned i fett, men de fikk ikke mer muskelmasse. Deltagerne som kom best ut var de som startet med både fysisk aktivitet og medisin. De gikk aller mest ned i fett, men fikk i tillegg mer muskler.

Kilder

 1. FDA. Guidance for Industry: Diabetes mellitus — evaluating cardiovascular risk in new antidiabetic therapies to treat type 2 diabetes. . 2008.
 2. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF, Nauck MA, et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. The New England journal of medicine. 2016;375(4):311-22.
 3. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2016;375(19):1834-44.
 4. Pi-Sunyer X, Astrup A, Fujioka K, Greenway F, Halpern A, Krempf M, et al. A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management. New England Journal of Medicine. 2015;373(1):11-22.
 5. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. New England Journal of Medicine. 2021;384(11):989-1002.
 6. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, Buscemi S, Christensen LN, Frias JP, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nature medicine. 2022;28(10):2083-91.
 7. Wilding JPH, Batterham RL, Davies M, Van Gaal LF, Kandler K, Konakli K, et al. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes Obes Metab. 2022;24(8):1553-64.
 8. Lundgren JR, Janus C, Jensen SBK, Juhl CR, Olsen LM, Christensen RM, et al. Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined. New England Journal of Medicine. 2021;384(18):1719-30.