lege Helseresepten
Mann ser inn i mikroskop i et laboratorie

Den nyeste GLP-1 medisinen på norsk marked har fått mye oppmerksomhet fordi den kan representere starten på slutten av fedmeepidemien. Selv om denne medisinen er den hittil kraftigste medisinen mot overvekt og fedme i Norge, er det flere nyere medisiner på vei til norsk marked, med enda kraftigere effekt. En kombinert GLP-1 og GIP medisin er neste generasjon medisin mot overvekt og fedme, men er ikke på norsk marked enda. Dette er også en ukentlig injeksjon. Forventet vekttap er i gjennomsnitt så mye som 26% som er langt høyere enn for nåværende GLP-1 medisin med forventet effekt på 15%. En annen trippelmedisin, GIP/GLP-1/Glucagon receptor agonist, er under utvikling og har kanskje enda høyere effekt enn 26% vekttap. Det er i tillegg minst 10 andre medikamenter under utvikling for overvekt og fedme. Blant disse er mange ulike varianter av GLP-1 medisiner alene eller sammen med andre virkestoffer. Disse effekten på vekt er like store, om ikke større, enn for fedmekirurgi ('gastric sleeve') og helt uten voldsomme inngrep med fjerning av indre organer (!).

Når de nye medisinene kommer, kan fedmeepidemien og fedmekirurgiens tid være forbi?

Helseresepten sørger for at info om og tilgjengelighet av de nyeste medisinene mot overvekt og fedme alltid formidles til våre pasienter.

Kilder

  1. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206038
  2. https://www.lilly.com/discovery/clinical-development-pipeline
  3. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05646706
  4. https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=165597
  5. https://www.amgen.com/newsroom/press-releases/2022/12/amgen-presents-new-amg-133-phase-1-clinical-data-at-wcirdc-2022
  6. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01291-6/fulltext