lege Helseresepten
Logo Helseresepten

Kunnskap - Empati - Ærlighet

Dette er kjerneverdiene til Helseresepten.

Kunnskap er en viktig for oss fordi vi skal å ha riktig informasjon og ekspertise innen vekttap og helse. Vi har et team av kompetente fagpersoner, som leger, kliniske ernæringsfysiologer, og fysioterapeuter, som kan tilby kvalifisert veiledning og råd basert på vitenskap. Dette kan inkludere riktig ernæring, riktig trening, og en forståelse for kroppens biologi og hvordan den påvirker vekttap. Å kunne gi kundene den mest oppdaterte og pålitelige informasjonen om vekttap er avgjørende for å hjelpe dem med å ta informerte beslutninger og oppnå sine mål på en sunn og bærekraftig måte.

Empati. Å forstå og vise omsorg for våre pasienters individuelle behov, utfordringer og følelser er avgjørende for å skape et støttende miljø. Vekttap kan være en følelsesmessig utfordrende reise for de fleste mennesker, og vi skal være i stand til å møte kundene med forståelse, medfølelse og empati. Vi lytter aktivt til våre pasienters bekymringer, motivere dem gjennom vanskelige tider og tilbyr støttende råd og oppmuntring for å holde oppe motivasjon og engasjement.

Ærlighet. Det er viktig å være ærlig med pasientene våre om hva de kan forvente av vekttapsprogrammet og de mulige utfordringene som kan oppstå underveis. Dette kan inkludere realistiske forventninger om hvor mye vekttap som er mulig innenfor en gitt tidsramme og under gitte omstendigheter, de potensielle bivirkningene av vekttap og medisiner for overvekt og fedme, og nødvendigheten av å inngå varige livsstilsendringer for å opprettholde vekttapsresultatene over tid. Vi ønsker å bygge tillit og troverdighet, og skape et fundament for et langsiktig og vellykket samarbeid med pasientene våre.

Kilder