lege Helseresepten

De nyeste slankemedisinene er såkalte «GLP-1-analoger», de ligner på et naturlig appetitthormon som heter «GLP-1» og som finnes i alle mennesker. GLP-1 reduserer sult og kan være til god hjelp for å gå ned i vekt eller vedlikeholde vekt. Slike medisiner må derimot ikke brukes ukritisk, og man må være særlig forsiktig med medisiner generelt når det gjelder graviditet og amming.

Det er viktig å poengtere at det ikke finnes forskning på mennesker som bruker GLP-1-analoger under graviditet eller amming. Det man må gjøre da, er å se på studier på dyr og bruke sunn fornuft. I studier på gravide mus er det en risiko for at medisinen kan påvirke barnet negativt. Likevel er det usikkert om dette også gjelder for mennesker. Det er lite sannsynlig at GLP-1-analogene overføres fra mor til barn eller fra mor til morsmelk under amming. Dette skyldes at disse medisinene består av store molekyler som i tillegg er bundet til transportproteiner i mors kropp. De er mest sannsynlig altfor store til å komme over til barnet eller over i morsmelken.  

Så hva skjer hvis man bruker en slik medisin og likevel blir gravid?

Det går mest sannsynlig helt fint! Hvis man bruker slankemedisiner, bør man likevel planlegge graviditeten godt. Det anbefales å slutte med medisinene to måneder før en planlagt graviditet, da det tar lang tid før medisinen er helt ute av kroppen.

Hva hvis kvinnen ikke brukte slankemedisin, men mannen som gjorde henne gravid brukte det?

Det går høyst sannsynlig helt fint. Per dags dato har vi ingen holdepunkter for at dette kan føre til komplikasjoner.

Hva hvis man ammer samtidig som man bruker slankemedisin?

Hvis man glemmer seg en gang eller to, betyr det mest sannsynlig ingenting. På generelt grunnlag bør man imidlertid unngå amming helt til man ikke har brukt slankemedisin på minst to måneder.

Kilder

1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Amming og legemidler. http://legemiddelhandboka.no/ (Lest: 9. februar 2023).

2. RELIS database 2023; spm.nr. 15913, RELIS Vest. (www.relis.no)

3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Semaglutid. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 21. juli 2022).

4. National Library of Medicine (USA). Drugs and Lactation database (LactMed). Semaglutide. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/ (Sist oppdatert: 3. desember 2018).

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500980/