lege Helseresepten
Fire kvinner på photoshoot

Personer med overvekt og fedme har ofte slitt store deler av livet med ulike ubehag knyttet til sosialt press, psykisk og fysisk uhelse. Den årelange kampen mot badevekta har kanskje gjort at familie, venner og kanskje også legen, til slutt konkluderte med at det beste er å bare akseptere kroppsvekten. 

Det hjelper nok ikke på selvfølelsen at det «ideelle» kvinnelige kroppsidealet de siste tiårene har blitt preget av kosmetiske inngrep. Mediene og samfunnet rundt oss fremmer ofte en bestemt type kropp som anses som attraktiv. De som er aktive i sosiale medier har kanskje sett en trend mot at kjente profiler siste tiden er blitt betydelig slankere? Det spekuleres i om dette er etter bruk av GLP-1 medisin.

Det er mange fordommer mot personer som lider av overvekt og fedme. Dette er i stor grad kulturbetinget (1). I kvinnemagasiner på 1900-tallet ble ideen om å være tynn knyttet til høyklasse, mens fett var å regne som en deformitet. I tillegg har mange forskningsrapporter vist at fedme ofte er korrelert med fattigdom og etniske minoriteter (2). Dette kan ha bidratt til negative holdninger til fedme, en slags avsky mot mennesker som lever under dårligere økonomisk kår og en tanke om at deres levemåte er umoralsk og selvforskyldt. 

Vi leger er ikke uskyldige. For lenge har vi underdiagnostisert og underbehandlet overvekt og fedme. Dessverre har mange av mine pasienter fortalt om uheldige møter med legen som rett og slett forteller at de kan takke seg selv for de ekstra kiloene, og at det jo bare er å spise mindre og trene mer. Kanskje lekser legene av seg den simple «kalorier inn og kalorier ut» hypotesen med en nedlatende tone. Pasientene som skammet seg fra før, skammer seg enda mer etter møtet med legen. En lege ved navn Ancel Keys ble i 1958 berømt for sitt «seven country study» (3) som viste økt hjerte- og karsykdom ved enten for lav eller høy kroppsmasseindeks (KMI). Dr. Keys omtalte dessverre overvekt og fedme med ord som “disgusting” (avskyelig) og “repugnant” (frastøtende), og viser hvor misforstått overvekt og fedme har vært, og dessverre fortsatt er, selv blant leger.

Heldigvis er dette i ferd med å snu. Vi leger må anerkjenne overvekt og fedme som en egen kronisk sykdom, med biologiske årsaker, som kan og må behandles med vitenskapelige metoder som virker (4). Dette for å bedre helsen gjennom livet og redusere antall medisiner som blir forskrevet mot følgetilstandene av overvekt og fedme, slik som blodtrykksmedisiner, og kolesterolsenkende og blodfortynnende tabletter.

Jeg jobber tidvis på svangerskapspoliklinikk med oppfølging av gravide kvinner med svangerskapsdiabetes. Følgende historie er fiktiv, men basert på lignende historier fra flere kvinner. «Kari» er av sør-asiatisk opprinnelse med to barn fra før. Hun har slitt med kroppsvekten hele livet tross sunn mat og fysisk aktivitet. Vekten har økt gradvis, og særlig mye etter hver graviditet. Dette kalles post-partum vektretensjon og er en veldig vanlig årsak til overvekt og fedme hos kvinner. I tredje svangerskap fikk hun svangerskapsdiabetes og hadde etter fødsel gått opp ytterligere 20 kg. Da hun var ferdig med å amme, startet hun på den nyeste GLP-1 medisinen. I starten fikk hun mange bivirkninger i form av tretthet, kvalme og søvnløshet. Det som hjalp «Kari» var å unngå prosesserte karbohydrater og sukkerholdige matvarer. «Kari» gikk ned 25 kilo på ett år og følte seg som en helt annen person, energisk og sterk. Hun kunne også gå på tur og løpe, noe hun ikke hadde gjort siden hun var ung. 

De nye GLP-1 medisinene kan være begynnelsen på en ny tid, uten nedlatende holdninger mot overvekt og fedme, men en anerkjennelse av dette er en kronisk sykdom med biologiske årsaker, som ikke fortjener skam. De nye studiene på GLP-1 medisiner har vist at økt kroppsvekt i høyeste grad er et resultat av et metabolsk system i ubalanse, men som kan rebalanseres ved medisinsk behandling. 

Norge ble 1. februar 2023 land nummer tre i verden som godkjente den nyeste GLP-1 medisinen som behandling mot overvekt og fedme. Landene som var tidligere ute enn oss var ikke overraskende, USA og Danmark. Produsenten av medisinen, Novo Nordisk, er nettopp dansk, og i USA startet de «Treat and Reduce Obesity Act» allerede i 2021 (5) med mål om å behandle overvekt og fedme som en kronisk sykdom.

Vi ønsker at de nyeste og mest effektive metodene for behandling av overvekt og fedme (6) også skal være tilgjengelig for nordmenn. Vi har derfor laget et helhetlig behandlingsprogram for metabolsk re-balansering basert på vitenskapelige studier for bedret kosthold, fysisk aktivitet og helseatferd, med støtte fra de nyeste og mest effektive medisinene mot overvekt og fedme ved indikasjon. Tjenesten er heldigital med tett en-til-en oppfølging og er tilgjengelig for alle i hele landet.

Kilder