lege Helseresepten

Novo Nordisk, produsenten av de mye omtalte nye slankemedisinene kunngjorde i går hovedfunnene i en stor pågående studie kalt SELECT ('Semaglutide Effects on Heart Disease and Stroke in Patients With Overweight or Obesity'). Studien viser at risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser reduseres med opptil 20% for pasienter som bruker høyeste dose GLP-1 medisin.

Mer enn 17 000 personer med overvekt eller fedme, samt etablert hjerte- eller karsykdom deltok i studien. Studien fulgte forekomsten av hjerteinfarkt, hjerneslag og kardiovaskulære dødsfall. Studien fant at GLP-1 medisin reduserte risikoen for disse utfallene med 20 prosent.  

«Mennesker som lever med fedme har en økt risiko for kardiovaskulær sykdom, men hittil har det ikke vært godkjente medikamenter for vekthåndtering som er bevist å gi effektiv vekthåndtering samtidig som de reduserer risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag eller kardiovaskulær død," sa Martin Holst Lange, konserndirektør for utvikling i Novo Nordisk.

Wegovy dekkes ikke av den norske blåreseptforskriften, blant annet på grunn av oppfatningen om at medisinene ikke er essensielle medisinske behandlinger. Under debatten på NRK argumenterte Einar Andreassen fra legemiddelverkets for at det manglet data på langsiktige helsegevinster når han ble spurt om årsaken til at GLP-1 medisiner ikke dekkes av blåreseptforskriften. De nye funnene i denne studien viser derimot langsiktige helsegevinster og vil sannsynligvis øke presset på legemiddelverket for å godkjenne medikamentet på blå resept, tror lege Sindre Lee-Ødegård i Helseresepten:

«Det er utvilsomt at dette vil øke det politiske presset for at leger skal kunne få muligheten til å skrive ut GLP-1 medisin på blå resept. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at disse resultatene skulle komme ut av SELECT-studien, og selv om legemiddelverket nok vil vente til hele studien er både publisert og vurdert, så er dette meget gode nyheter for pasienter som har hjerte-/karsykdom i kombinasjon med fedme».

Sindre Lee-Ødegård er lege og seniorforsker på overvekt og diabetes, og håper de nye resultatene fra SELECT-studien kan lede til blå resept på GLP-1-analoger mot overvekt og fedme.

I Norge koster nyeste GLP-1 medisin i maksdose 2775 kr per måned, noe som gjør det utilgjengelig for mange av pasientene som nå beviselig vil kunne oppleve store helsegevinster ved å bruke medisinen.

Lee-Ødegård, som også forsker på overvekt og diabetes ved Universitetet i Oslo sier videre at funnene må bekreftes gjennom fagfellevurdering, men at "de viser det presserende behovet for at pasienter som lever med fedme får tilbud om dette effektive og trygge legemidlet for å forebygge fremtidig sykdom."

Lee-Ødegård sier at legemidlet kan spare penger for helsesystemet samtidig som det forbedrer pasienter liv. Det kunne også endre en tilnærming til fedme som lenge har understreket pasientenes ansvar for å bekjempe egen vektøkning.

"SELECT studien viser også behovet for at fedme behandles som et alvorlig helseproblem som krever aggressiv behandling" avslutter Lee-Ødegård.

Kilder

https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=166301