lege Helseresepten
Mange portretter av ulike mennesker

Har du en kroppsmasseindeks (KMI) lik eller over 30 er du velkommen til å delta i programmet, med mindre det foreligger kontraindikasjon for behandling (se under). Dersom du er usikker på hva din KMI er så kan du sjekke dette her. Du kan også få tilbud om behandling dersom du har en KMI mellom 27 og 29.9, men med én følgetilstand slik som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, høy blodsukker, PCOS, angst/depresjon, lavt stoffskifte eller muskel-/skjelettsmerter. Se utfyllende liste over følgetilstander nederst på siden.

Årsaken til at vi har disse kriteriene er at vi kun ønsker å tilby behandling dersom du kan oppnå helsegevinst ved vektnedgang. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppsfokus i samfunnet, og behandler derfor kun pasienter der vi finner medisinsk indikasjon for vektreduksjon.

Kontraindikasjoner

Hvis du har et aktivt rusproblem, en aktiv spiseforstyrrelse (anorexia eller bullemia nervosa), utført fedmekirurgi siste 18 mnd., aktiv galleblæresykdom, eller har hatt akutt pankreatitt/bukspyttkjertelbetennelse siste 6 måneder ber vi det kontakte oss igjen på et senere tidspunkt når disse tilstandene er avklart og stabilisert. Hvis du har et kjent medullært tyroideakarsinom eller MEN-syndrom kan vi dessverre ikke tilby deg behandling.

Er du i tvil?

Dersom du er i tvil om du oppfyller vilkårene kan du melde deg på programmet for å få en individuell vurdering fra lege. I tilfelle du melder deg på programmet via automatisk påmelding, uten at legefinner indikasjon for oppstart med medikamenter får du mulighet til å trekke deg fra programmetuten at du må betale. Dersom du ikke klarer å melde deg på programmet via den automatiske påmeldingsprosessen, eller dersom du får avslag via den automatiske påmeldingsprosessen, så kan du sende en e-post til kontakt@helseresepten.no for å få en individuell vurdering.

Følgetilstander:

 • Høyt blodtrykk
 • Høyt kolesterol
 • Prediabetes, svangerskapsdiabetes eller diabetes type 2
 • Hjerteinfarkt, angina (hjertekrampe), hjertesvikt, eller annen hjertesykdom
 • Hjerneslag eller TIA (drypp)
 • Leversvikt, leverfibrose eller fettlever
 • Obstruktivt søvnapnoesyndrom (snorkesyke)
 • Polycystisk overiesyndrom (PCOS)
 • Angstlidelse eller depresjon
 • Lavt stoffskifte (hypotyrose)
 • Leddsmerter/artrose (leddslitasje) i f.eks. kne eller hofte
 • Gjentatte hudsoppinfeksjoner (intertrigo, mellom hudfolder)
 • Overspisingslidelse
 • Urinsyregikt
 • Gastroøsofagal reflukssykdom (GØRS/GERD)
 • Nyresykdom
 • Stressinkontinens
 • Nyresykdom
 • Andre metabolske forstyrrelser
 • Ett midjemål på over 88 cm (kvinner) eller over 102 cm (menn)

Kilder