lege Helseresepten
"Lene" ønsket seg barn allerede i starten i 20-årene, men i stedet for å bli gravid la hun stadig på seg. Til slutt fikk hun diagnosen "fedme" tross at hun trente hardt og spiste et strengt vegansk kosthold. Etter mange år fikk hun påvist PCOS og startet med en GLP-1-analog for støtte til vektreduksjon. Kiloene gikk endelig nedover og etter to år fikk hun første etterlengtede barn.

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med PCOS Norge (https://www.pcosnorge.no/). Vi retter en stor takk til Regine Vinnes Wiig Andersen og resten av styret i PCOS Norge for gode innspill.

Take home

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kan lede til infertilitet og depresjon, men er også en ofte oversett årsak til overvekt og fedme.

PCOS kan også gjøre vekttap vanskelig, og kan øke risikoen for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom.

Medisinsk vekttap, med et blodsukkervennlig kosthold, riktig fysisk aktivitet, tilstrekkelig søvn, stressmestring og GLP-1-analoger (slankemedisiner) kan være effektiv behandling mot PCOS.

Hva er PCOS?

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste hormonelle (endokrine) forstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden rammer 10 – 15 % av alle kvinner og kan gi mange helseproblemer som følge av den hormonelle ubalansen. Kvinner med PCOS kan ha et bredt symptombilde som følge av høye androgennivåer, insulinresistens og økt inflammasjon. PCOS kan lede til infertilitet, mannlige kjønnstrekk og vektøkning (Azziz et al. 2016).

Årsakene til dette skyldes hyperandrogenisme (høye nivåer av mannlige kjønnshormoner og økt kroppsbehåring), forstyrret funksjon i eggstokkene (menstruasjonssyklusen kan være forstyrret og evnen til å bli gravid kan bli svekket) og ubalanse i energiforbrenningen (kroppen går inn i «fettlagrings-modus»). PCOS kan lede til infertilitet og sorg hos mange kvinner som ønsker seg barn.

Hvis man ser på eggstokkene med ultralyd kan man se mange «preantrale follikler» («umodne egg»). Dette skjer fordi forstyrrelsene ved PCOS «låser» eggene i en umoden fase. På verdensbasis kan så mye som 1 av 5 kvinner lide av PCOS (Azziz et al. 2016), som er en ofte oversett årsak til overvekt og fedme. Årsakene til PCOS er ikke helt kjent, men det er i alle fall en sterk arvelighet.

På verdensbasis kan så mange som 1 av 5 kvinner lide av PCOS. PCOS er en ofte oversett årsak til overvekt og fedme.

Hvordan finner man ut om man har PCOS?

Diagnosen stilles på bakgrunn av «Rotterdam-kriteriene» (Teede et al. 2018) som er listet opp i tabellen under.  

Rotterdam-kriteriene for PCOS og ulike undergrupper.

Kort fortalt kan man ha økt behåring på kroppen, se figur nedenfor, høye nivåer er mannlige kjønnshormoner i blodet, forstyrret menstruasjon/infertilitet og mange umodne egg i eggstokkene. Det er dessuten viktig å vite at PCOS kan variere veldig fra person til person, og ikke alle med PCOS trenger å ha alle tegnene. Alvorlighetsgraden av de ulike tegnene kan også variere.

Hyperandrogenisme, dysfunksjon i eggstokkene og polycystisk eggstokker er kjennetegn på PCOS, og kan lede til infertilitet og fedme.
Bildet viser «Ferriman–Gallwey-score» som er en måte å bedømme grad av mannlig behåring hos kvinner med PCOS. Bildet er gjenbrukt under Wikimedia Commons lisens.

PCOS, helserisiko og fedme

PCOS kan lede til forstyrrelser i hormonbalansen i kroppen og «insulinresistens». Dette gjør at kroppen er i ubalanse. Det meste av maten man spiser blir effektivt lagret som fett, mens det å frigjøre fett for å gå ned i vekt, blir tilnærmet umulig. PCOS er for mange altså en tilstand hvor kroppen vil gå kraftig opp i vekt og bli der. Det er også ekstra frustrerende for mange med PCOS at overvekt og fedme kan forverre symptomene på PCOS. Med andre ord er PCOS sammen med en høy BMI ofte den kombinasjonen som gir de verste plagene og trenger mest behandling. Det er likevel slik at alle mennesker er unike, så noen kan oppleve store plager tross normalvekt, mens andre kan ha mindre plager tross fedme.

Insulinresistens er en tilstand der kroppens insulin ikke virker så godt som det skal særlig på musklene våre. Normalt når vi spiser, eller drikker noe med karbohydrater (juice, melk osv.) vil blodglukosen stige. Når blodglukosen stiger skiller kroppen ut insulin for å sørge for at blodglukosen normaliseres ved å bli tatt opp av cellene i kroppen, særlig i musklene. Glukosen brukes som energi i alle celler, og kan også lagres i lever og muskler som glykogen. Man kan si at insulin “åpner dører” i cellene i kroppen slik at glukosen slipper inn. Ved insulinresistens kan man si at “nøkkelen” er litt ødelagt, og dermed blir det mye overskudd av glukose i blodet, noe som kan gi prediabetes eller type 2-diabetes. Samtidig med insulinresistens øker nivåene av insulin for å kompensere. Det blir da mye insulin (hyperinsulinemi). Siden insulin er et kraftig fettlagringshormon vil da det mest man spiser dermed lagres som fett. Insulin blokkerer også frigjøring av fett, som forklarer hvorfor det er så vrient å gå ned i vekt med PCOS. Når denne "onde syklusen" av økt insulin og fettlagring har ledet til fedme, så kan mange oppleve ugunstige helseeffekter, slik som type 2-diabetes, mye leverfett, høyt blodtrykk og ugunstig fettprofil i blodet.

Kombinasjon av PCOS og overvekt/fedme gir de verste plagene. PCOS kan lede til overvekt/fedme, men overvekt/fedme øker helserisikoene og plagene ved PCOS. PCOS sammen med en høy BMI utgjør derfor en usunn selvforsterkende spiral. Medisinsk vekttap kan derimot hjelpe for vektkontroll også ved PCOS.

PCOS øker altså også risikoen for både svangerskapsdiabetes og type 2-diabetes (Moran et al. 2010). Faktisk kan 2 av 100 kvinner med PCOS utvikle type 2-diabetes hvert år. Dette tallet er så høyt som 16 av 100 hvis blodsukkeret allerede var lett forhøyet (prediabetes) i utgangspunktet. I tillegg øker PCOS risikoen for hjerte- og karsykdom, med blant annet tette kransarterier rundt hjertet som kan lede til hjerteinfarkt (Wild et al. 2010). PCOS kan også øke risikoen for angst og depresjon, svangerskapsforgiftning, prematur fødsel, og også livmor- og eggstokkreft (Azziz et al. 2016).

Hva er behandlingen for PCOS?

Det finnes ingen magisk kur per nå dessverre, og dagens behandlingsalternativer er symptombasert, og dessverre ikke årsaksbasert. Det betyr at vi leger forsøker det vi kan for å redusere plager relatert til PCOS, men vi har ingen spesifikk medisin eller kur mot PCOS per i dag. Men, siden PCOS, insulinresistens, diabetes og fedme henger så tett sammen, så har vi ett «ess i ermet»: Medisinsk vekttap!

Et balansert kosthold med mye proteiner, særlig kombinert med fysisk aktivitet (utholdenhetstrening og styrketrening) som er spisset mot å øke insulinfølsomhet, samt stressmestring og nok søvn, har god effekt mot overvekt og fedme ved PCOS (Kiddy, D. S. et al. 1992). Særlig når disse tiltakene kombineres med de nye fedmemedisinene man man oppnå vektreduksjon og mindre plager ved PCOS (Hellas Cena et al. 2020, Elkind-Hirsch et al 2022, Jensterle et al. 2022).

Medisinsk vekttap kan være en effektiv behandling mot PCOS. Sindre Lee-Ødegård, lege og seniorforsker og fagansvarlig i Helseresepten, og programleder Fredrik Solvang. Skjermdump av NRK Debatten "Slankemedisinene tar av".

De nye fedmemedisinene inneholder GLP-1-analoger. Disse medisinene etterligner effekten av et naturlig appetitthormon som kalles GLP-1. GLP-1 reduserer appetitten, øker metthetsfølelsen og kan øke insulinfølsomheten. Disse effektene av GLP-1 er svært effektive for å gå ned i vekt, og for å holde denne lavere vekten også over tid.

Livsstilsendringer sammen med GLP-1-analoger kan gi bedre resultater på vektreduksjon ved PCOS sammenlignet med livsstilsendringer alene eller i kombinasjon med Metformin (en annen type medisin som brukes mot type 2-diabetes og PCOS) (Jensterle et al. 2022). I tillegg var GLP-1-analogene best til å redusere midjemål, insulinresistens og kolesterolnivåer hos kvinner med PCOS. GLP-1-analogene kunne også bedre forstyrrelser i menstruasjonssyklusen, eggløsningen, fruktbarheten og markører for hjerte- og karsykdommer.

Men alt er ikke helt godt kartlagt ved bruk av GLP-1-analoger mot PCOS. Disse medisinene har noen bivirkninger (ofte kvalme, hodepine og diaré), som kan for noen bli så plagsomme at behandlingen må avsluttes. Dessuten har vi ikke enda gode nok langtidsdata på sikkerheten og effektiviteten av GLP-1-analoger mot PCOS, spesielt når det gjelder deres direkte effekt på hormonbalansen og eggstokkfunksjonen. Det er viktig å poengtere at slankemedisiner kun er indisert for fedme, ikke for PCOS i seg selv, men kan hjelpe mote fedme også hos personer med PCOS.

For noen med PCOS, som lider av svært alvorlig fedme (BMI >40) og som ikke kommer i mål hverken med plager eller vekt ved hjelp av livsstilstiltak og medisiner, kan fedmekirurgi være effektivt (Tang et al. 2012). Et meget drastisk tiltak er også å fjerne eggstokkene, da blir problemene mindre, men man kan ikke få barn og man kommer i overgangsalder.

«PCOS» hos menn?

I senere tid har leger og forskere på PCOS spurt seg om det kan finnes en type «PCOS for menn» (Joham & Teede, 2022). Grunnen til at man tror dette er fordi en høy BMI hos menn er sterkt knyttet til type 2-diabetes, høyt kolesterol, hjerte- og karsykdom, mannlig hårtap og lave nivåer av kjønnshormontransportere i blodet, som jo er klassiske tegn på PCOS, og som alle bedres av vektreduksjon.

Oppsummert

Hvis du har PCOS og sliter med å gå ned i vekt, kan du snakke med legen din om muligheten for å prøve en GLP-1 medisin. Disse nye fedmemedisinene kan være effektive for å oppnå et sunnere vektnivå, bedre helse og mindre plager av PCOS.

Kilder

Rotterdam-kriterier for PCOS:

Teede, H. et al. International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. monash.edu. https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/1412644/PCOS_Evidence-Based-Guidelines_20181009.pdf (2018).

Livsstilstiltak mot PCOS:

Kiddy, D. S. et al. Improvement in endocrine and ovarian function during dietary treatment of obese women with polycystic ovary syndrome. Clin. Endocrinol. (Oxf.) 36, 105–111 (1992).

Morris A. Exercise training in women with PCOS - finding clarity. Nat Rev Endocrinol. 2021 May;17(5):258.

Fedmekirurgi mot PCOS:

Tang, T., Lord, J. M., Norman, R. J., Yasmin, E. & Balen, A. H. Insulin-sensitising drugs (metformin, rosiglitazone, pioglitazone, d-chiro-inositol) for women with polycystic ovary syndrome, oligo amenorrhoea and subfertility. Cochrane Database Syst. Rev. 5, CD003053 (2012).

GLP-1-analoger mot PCOS:

Hellas Cena and others, Obesity, Polycystic Ovary Syndrome, and Infertility: A New Avenue for GLP-1 Receptor Agonists, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 8, August 2020

Elkind-Hirsch KE, Chappell N, Shaler D, Storment J, Bellanger D. Liraglutide 3 mg on weight, body composition, and hormonal and metabolic parameters in women with obesity and polycystic ovary syndrome: a randomized placebo-controlled-phase 3 study. Fertil Steril. 2022 Aug;118(2):371-381. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.04.027. Epub 2022 Jun 13. PMID: 35710599.

Jensterle M, Herman R, Janež A. Therapeutic Potential of Glucagon-like Peptide-1 Agonists in Polycystic Ovary Syndrome: From Current Clinical Evidence to Future Perspectives. Biomedicines. 2022; 10(8):1989.

PCOS og helserisiko:

Azziz, R., Carmina, E., Chen, Z. et al. Polycystic ovary syndrome. Nat Rev Dis Primers 2, 16057 (2016). https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.57

PCOS & diabetes:

Moran, L. J., Misso, M. L., Wild, R. A. & Norman, R. J. Impaired glucose tolerance, type 2 diabetes and metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Hum. Reprod. Update 16, 347–363 (2010).

PCOS & hjerte- og karsykdom:

Wild, R. A. et al. Assessment of cardiovascular risk and prevention of cardiovascular disease in women with the polycystic ovary syndrome: a consensus statement by the Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome (AEPCOS) Society. J. Clin. Endocrinol. Metab. 95, 2038–2049 (2010).

PCOS og menn:

Joham, A.E., Teede, H.J. PCOS — a metabolic condition with health impacts on women and men. Nat Rev Endocrinol 18, 197–198 (2022).