Om Helseresepten

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om Helseresepten?

Kontakt oss på e-post kontakt@helseresepten.no

Grunnleggerne av Helseresepten: Sindre Lee-Ødegård, Jon-Michael Knutsen, Christian Moen, Elias Tallay

Helseresepten ble startet av tre leger og en fysioterapeut i 2023, som alle har et brennende ønske om å tilby den beste forskningsbaserte medisinske behandlingen av overvekt og fedme. Vi startet Helseresepten fordi det er et hull i norsk helsevesen, hvor korrekt oppfølging av medisinsk behandling av overvekt og fedme kun er forbeholdt de få som fyller spesialisthelsetjenestens strenge kriterier. Derfor bestemte vi oss for å lage et vitenskapsbasert behandlingsopplegg for optimal medisinsk behandling av overvekt og fedme, som er tilgjengelig for alle med indikasjon for behandling, over hele landet. 

Helseresepten tror at oppdagelsen av GLP-1 medisin representerer et paradigmeskifte innen medisinsk behandling av overvekt og fedme. Disse medisinene gir den hittil kraftigste vektreduksjonen som er vitenskapelig bevist, og som også vedvarer over tid.

Det er derimot svært viktig at disse medisinene forskrives på riktig måte og med trygg oppfølging fra foreskrivende lege. Helseresepten støtter nasjonale retningslinjer som sier disse medisinene kun skal forskrives sammen med korrekte kostholds-, trenings- og helseatferdstiltak, for å oppnå mest mulig tap av fettmasse og størst mulig helsegevinst. 

Jon-Michael Knutsen er fastlege og grunnlegger av Helseresepten. Ved siden av sin legegjerning har han gjennom mange år jobbet som fotballdommer i internasjonal toppfotball. Jon-Michael har gjennom sitt arbeid betydelig innsikt i hvilke utfordringer Helseresepten sin pasientgruppe møter med tanke på vektnedgang. Han har førstehånds erfaringer i hva som kreves for å opprettholde både fysisk og psykisk helse gjennom å oppnå livsstils-mål gjennom mange år. Les mer om Jon-Michaels motivasjon for å starte Helseresepten.

Christian Moen er fysioterapeut og grunnlegger av Helseresepten. Han har mastergrad i idrettsfysioterapi og har blant annet jobbet med hjerterehabilitering ved Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI). Christian tar en doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole hvor han forsker på skadeforebygging i ungdomsfotball og håndball. Han er dommer i Eliteserien i fotball. Christian er veldig interessert i helseeffektene av fysisk aktivitet og lager fagpodcasten «Fysioformidlingen». I Helseresepten er Christian daglig leder og fagansvarlig for fysisk aktivitet og fysioterapi.

Elias Tallay er lege og grunnlegger av Helseresepten. Elias er en treningsentusiastisk lege med stor interesse for kosthold og trening. Elias ønsker å tilby persontilpasset og evidensbaserte medisinsk behandling av overvekt og fedme. Elias ønsker å bidra til økt helse og lavere risiko å utvikle kroniske sykdommer som diabetes type 2, hjertesykdom og høyt blodtrykk hos personer med overvekt og fedme. Elias startet derfor Helseresepten for å gjøre denne behandling tilgjengelig for alle, og for da å kunne møte det økende behovet for behandling av overvekt og fedme i samfunnet.

Sindre Lee-Ødegård er lege og seniorforsker. Sindre jobber til daglig med sykelig overvekt og diabetes. Sindre er i tillegg utdannet som idrettsfysiolog og har de siste 10 årene forsket på treningseffekter på overvekt og diabetes type 2. Sindre vant en forskningspris i 2021 og har mottatt flere prestisjetunge forskningsmidler. Sindre Lee-Ødegård er medisinsk fagrådgiver i Helseresepten. 

Vibeke Svanevik er overlege og spesialist i nevrologi. Hun har mange års erfaring med fedmebehandling fra en av landets fremste overvektsklinikker, ved sykehuset i Vestfold, før hun ble med i Helseresepten. Vibeke har et varmt hjerte for alle som sliter med overvekt og mener at overvekt og fedme må snakkes om på et skikkelig vis. Hun er klar over at pasienter med overvekt ofte har mye skam, har opplevd stigma og har vonde tanker knyttet til vekten. Det er derfor hun er så opptatt av å levere omsorg på en helhetlig måte.

Andrea Worren er klinisk ernæringsfysiolog i Helseresepten. Hun liker trening og fysisk aktivitet, og setter pris på å bruke tid på kjøkkenet til matlaging. Andrea jobber for tiden deltid ved Overvektspoliklinikken ved Stavanger Universitetssykehus, samt ved Stavanger Idrettsklinikk. Hun har erfaring med en rekke sykdommer deriblant: overvekt og fedme, underernæring, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, og mage-og tarmsykdommer. Andrea har et ønske om å tilpasse ernæringsbehandlingen til hver enkelt deltaker slik at etterlevelsen og helsegevinsten blir så god som mulig.

Tor Mikkel Bjørnstad er fysioterapeut i Helseresepten. Han har mastergrad i muskel- og skjelettlidelser ved Oslo Metropolitan University (OsloMet). Tor Mikkel jobber også som fysioterapeut ved Sats Ullevål og som foredragsholder for Sats. Her står hjelp til selvhjelp og person- og plagetilpasset øvelsesbehandling i fokus. Tor Mikkel har blant annet tidligere jobbet med hjerterehabilitering ved LHL. Han har et stort engasjement for folkehelsen, og er opptatt av hvordan fysisk aktivitet og trening kan gjøres enklere og mer gjennomførbart for den enkelte.

Marie Kulseth er klinisk ernæringsfysiolog i Helseresepten. Hun har en mastergrad i klinisk ernæring fra Bergen og erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Fedme og overvekt er et økende problem og Marie ønsker å bidra til ernæringskompetanse hos pasientene hun møter. Ved å ta bedre valg i hverdagen vil helsen bli bedre, noe som gir mulighet for å leve det livet man ønsker.